Anketa
Co se vám nejvíce líbí?
 
Počet přístupů

TOPlist

Historie

Kabaret u Váňů
 
A. Historie podniku
 
B. Historie souboru
 
C. Hosté
 
A.       Když jsem se pověřil sepsáním historie Kabaretu u Váňů, snad jsem ani netušil do jaké    zašmodrchané šlamastyky se pouštím. Ovšem kdo jiný by ji měl rozšmodrchat? Tak tedy:
 
   Počátkem roku 1991 jsme začali s ředitelem Arscentra panem Ing. Karlem Tampierem (dále jen K.Tampierem) uvažovat o odchodu souboru „Volné kabaretní sdružení Druhý dech strýčka Váni“ z Městského domu kultury. Jako vhodný objekt se jevila moje rodná vilka v Pabláskově ulici č. 6, kde bylo možno navázat na hospodu zbudovanou mým dědečkem v roce 1932. Časem mu ji sice sebrali, kancelář Sběrných surovin, pak první třídu a posléze mateřskou školku z ní udělali, leč po roce 1989 zase vrátili. Vlastníma rukama jsem zbudoval jeviště, bar, lavice a s pomocí kováře i stolky, Arscentrum dodalo židle, osvětlovací aparaturu a záštitu a tak se ve čtvrtek 27.6.1991 mohl otevřít „Salón u Váňů“ 100. reprízou Lexikonu pro zamilované. K výborné atmosféře večera přispěl i pan Jiří Suchý z divadla Semafor, který se stal kmotrem našeho nového podniku. Soubor, který se přejmenoval na „Volné kabaretní sdružení Třetí dech strýčka Váni“ si do začátku přinesl již nazkoušená představení ze svého minulého působiště, ale záhy začal produkovat další premiéry – o tom podrobněji jinde. (Odkaz na Historii souboru - B)
 
         Po zrušení Arscentra k 31.12.1991 jsem vážně uvažoval o skončení své divadelní činnosti, ale počátkem roku 1992 se mi připletl do cesty jiný divadelní nadšenec – Otta Tesař, angažoval mě do svého „Studia pod sítí“ a já mu na oplátku postupně „zaplevelil“ soubor „svými lidmi“. Protože jsem divadelní sálek mezitím zrušil a prostory pronajal, neměli jsme kde hrát a tak jsme začali jezdit po republice. 8.2.1993 došlo k oficiálnímu přejmenování na „Studio u Váňů“. Zájezdy jsou sice někdy hezká věc, ale protože domácí scéna je domácí scéna, přišel jsem s návrhem přebudovat část sklepních prostor svého domku na vinárničku s divadýlkem. Dohodnuto, uděláno a v pátek 30.4.1993 jsme otevřeli nový „Salón u Váňů“ pořadem „Večer jen tak tak“. Záhy jsme zjistili, že má-li podnik alespoň trochu fungovat musíme kromě našeho pravidelného hraní jedenkrát týdně zvát ještě další, především hudební skupiny, ale i výtvarníky atp. – o tom podrobněji jinde. (Odkaz na Hosty - C)
 
        Dne 7.7.1994 se rozloučil Otta Tesař s naším podnikem a s několika dalšími lidmi odešel věnovat se hraní pro dětského diváka. Pozůstalí přejmenovali „Salón u Váňů“ na „Kabaret u Váňů“ a téhož titulu začali užívat i pro divadelní soubor. Proč tato změna? Rád vysvětlím. Při hledání názvu pro náš podnik jsme vyšli z toho, že salón býval místností v občanských domech, kde se přijímaly návštěvy. A protože i my jsme chtěli přijímat návštěvy … jenže mezi lidmi je salón spojován spíše s krejčovinou či masážemi a tak jsem byl často dotazován na to, co vlastně šijeme, nebo kolik stojí ta či ona masáž. Kabaret oproti tomu je znám jako místo, kde se dostávají ke slovu všechny možné a někdy i nemožné umělecké žánry. Tak lze vedle sebe bez ladu a skladu vidět čísla hudební, divadelní, taneční, striptýzová, recitační, klaunská atp. Jinde v průběhu jednoho večera, u nás v průběhu jednoho měsíce či roku.
 
P.S.: Zájemcům o uspořádání podnikových či soukromých večírků nabízíme své služby pro         osvěžení těla i ducha. Telefony: 724 718 066 a 733 582 398.
 
                                                Ing. Eduard Váňa (dále jen E.Váňa)
 
 
 
 B. Historie souboru
 
Domovský soubor Kabaretu u Váňů má počátek již v roce 1970 v Divadle pro 111, pod jehož hlavičkou působil až do roku 1988. První vystoupení jako "Volné kabaretni sdružení Druhý dech strýčka Váni" se uskutečnilo na XXII. národním festivalu trampských, folkových a country písniček PORTA 88 v Plzni a to 9. července. Zakládajících členů bylo 15 a to jmenovitě a abecedně: Michal Červenka, MUDr. Jan Fischer, Dana Jedličková, MUDr. Zdeněk Krátký, JUDr. Jaroslav Kubín, MUDr. Jaroslav Peterka, Pavla Pourová, Alena Ryčovská, Ing.Karel Tampier, Jitka Tampierová, Eva Trinklová, Ing. Eduard Váňa, Jiřina Váňová, Eva Velflová a PhDr. Marta Zavřelová. Zpočátku se hrály hry přenesené z D-111 (Lexikon pro zamilované, Lexikon chorob duševních,Tmavomodrý motýl, Předražený zajíc, Klaunův smích a Ohrožení Centrální banky) a pak došlo i na premiéry (Vždy s úsměvěm, Pochodééém stát, Cesta Marty Kubišové a 5 večerů v Hroznovce pod souhrnným názvem Druhý dech páteční noci aneb Druhý dech komu čemu? - s podtituly Život je jen náhoda; Jó, to jsem ještě žil; Nad Bobří řekou; Pochod plebejců a Když Burian řádil). Do toho přišel listopad 89, divadelní stávka atp. Po přestěhování do nového působiště "Salonu u Váňů" v červnu 1991 - o tom podrobněji v historii podniku - soubor poněkud proměnil a zredukoval svou členskou základnu a začal hrát a zkoušet s novou chutí. Co se hrálo? Především představení převzatá z předchozího působiště (protože obsazení těchto kousků se v průběhu let mnohokrát měnila, uvádím je taková, jaká byla v začátcích Salonu):
 
 1. J.Suchý: Lexikon pro zamilované, literární kabaret pro dvě osoby a jednu kapelu. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: K.Tampier, premiéra 16.12.1982. Osoby a obsazení: On - E.Váňa, Ona - J.Váňová, kapela Zřídlo - K.Tampier (klavír), J.Tampierová (baskytara) a Z.Krátký (kytara)) Hráno 129x
 

 2. E.Váňa: Tmavomodrý motýl, leporelo ze vzpomínek na Jaroslava Ježka a Jiřího Šlitra. Premiéra 26.10.1984. Osoby a obsazení: Ona - J.Váňová, On – E.Váňa. Hráno 50x
 
 3. J.Suchý: Šest žen, komedie plná tak jemného humoru, že jej sotva postřehnete. Úprava a texty písní: E.Váňa, hudba: K.Tampier, obnovená premiéra 1.2.1990. Osoby a obsazení: Muž s knihou – E.Váňa, 6 žen Jindřicha VIII. – P.Pourová, J.Váňová, M.Zavřelová. Kapela Zřídlo – K.Tampier (klavír), J.Tampierová (baskytara) a Z.Krátký (kytara). Hráno 43x
 
     A pak tu byly premiéry nové (pokud není uveden autor, jednalo se o kolektivní dílko):
 
 4.-11. Večer jen tak tak č. 1 – 8, jednalo se o improvizované, neopakovatelné a proto pouze premiérově uváděné pásmo dle toho co si kdo připravil. Pouze písničky se dohodly a nazkoušely těsně před představením a pak už jeden druhého překvapoval. Premiéry se uskutečnily: 19.9.1991; 10.10.1991; 24.10.1991; 28.11.1991; 31.12.1991; 30.4.1993; 6.5.1993. Na jevišti se vystřídali tito lidé: J.Fischer, Š.Hrušková, J.Peterka, P.Pourová, Š.Příhodová, K. Tampier, J.Tampierová, O.Tesař, E.Váňa, J.Váňová, M.Zavřelová a jako technici M.Moštěk a P.Mareš. Každý 1x, takže celkem 8x
 
12. E.Váňa: Komická kariéra, životní šance pro dva klauny, klavír a   několik  děvčat. Hudba: J.Peterka, režie: E.Váňa, premiéra 31.10.1991. Osoby a obsazení: Komici – E.Váňa a J.Peterka, dívky – R.Hrádková, M.Kadlecová a E.Velflová. Hráno 3x
 
 13. J.Suchý: Elektrická puma, muzikál pro tři herce a fantazii diváka. Hudba Ferdinand Havlík, režie Otta Tesař. Naše premiéra 19.2.1992 byla pro ně už jedenáctou reprízou. Osoby a obsazení: František Bond (agent), Vladař, Velitel a 2. oficír – O.Tesař; Hadžadžadž (despota), Náčelník štábu, Mechanizovaná jednotka v akci, Voják, Poddůstojník (fanatik) – E.Váňa; Consuela (agentka), Dáma, Regina (Hadžadžadžova milenka), Voják, Železná panna – J.Váňová, alternovala A.Pulecová a později ještě Š.Hrušková, Š.Příhodová a P.Pourová. Světla M.Moštěk, zvuk E.Vaněk a J.Bartoň. Hráno 47x
 
 Hrálo se na zájezdech po celé republice a velmi hojně. Do souboru jsem záhy dotáhl i K.Tampiera, čímž se naše repertoárové možnosti  rozšířily. Elektrickou pumu střídalo Šest žen v novém nastudování s O.Tesařem jako zpěvákem, podomkem a katem. Název souboru jsme změnili na „Studio u Váňů“. Po Večerech jen tak tak č. 6 a 7 jsme uvedli:
 
14. Co takhle kabaret? Barevná zvuková širokoúhlá koláž monologů, scének a písniček. Premiéra 12.5.1993 v Dolním Bukovsku. Hráli: Š.Hrušková v alternaci s J.Váňovou, K.Tampier,O.Tesař a E.Váňa. Hráno 10x.
 
 Mezitím se nám podařilo otevřít novou kabaretní vinárnu ve starém domě. Na jejím vybudování se kromě mě a mé ženy vydatně podílel O.Tesař, B.Hajn a V.Žák – její první provozovatel. V programu se stále častěji začínají objevovat i hosté - o tom podrobněji jinde. „Večery jen tak tak“ nahradil nový titul obdobného zaměření s tím rozdílem, že jednotlivé díly byly reprízovány:
 
 15. Kabaret ve sklepě No 1 – premiéra 19.6.1993 byla už v Salónu. Hráli: J.Šafr (klavír), Š.Kardová (dříve Hrušková), K.Tampier, O. Tesař, E.Váňa a J.Váňová. Hráno 4x
 
 16.  Kabaret ve sklepě No 2 - premiéra 22.10.1993 byla připravena specielně pro zájezd z Dánska. Střídala se čísla hudební s černým divadlem, anglicky uváděla Jitka Charyparová a dále účinkovali: P.Pourová, O.Tesař, K.Tampier s dcerami Zuzanou a Vendulou, E.Váňa a J.Váňová. Na závěr zahrál na klavír J.Šafr.
 
 17. -19. Kabaret ve sklepě No 3, 4 a 5 - premiéry 3.11.1993, 11.11.1993 a 2.12.1993. Obsazení bylo, až na občasné výjimky stejné. Číslo 5 posloužilo i jako silvestrovské představení. Hráno 1x, 3x, 6x
 
 20. Možná přijde i striptérka, kabaret na lahodné téma. Premiéra 6.1.1994. Hráli: J.Charyparová, Š.Příhodová, O.Tesař, K.Tampier a E.Váňa. Do pořadu byla vždy pozvána opravdová striptérka. Hráno 12x.
 
 21. Kankán je lev - premiéra 24.1.1994 ve Zbirohu. Hráli: M.Kolářová, P.Pourová, O.Tesař, E.Váňa a J.Váňová. Hráno 2x.
 
22. E.Váňa: Točte se pardálové, komponovaný výjev ze staropražské hospody. Premiéra 24.3.1994. Hráli: Š.Příhodová, O.Tesař, E.Váňa, V.Žák a na harmoniku Z.Muroň. Hráno 2x
 
23. E.Váňa: Recitálek, velejemná vzpomínková záležitost sešlé kabaretní dvojice, nějaké to děvče nevyjímaje. Hudba: J.Peterka, režie: E.Váňa. Premiéra 21.4.1994. Hráli: J.Charyparová, J.Peterka, Š.Příhodová, E.Váňa a J.Váňová. Hráno 12x
 
24. Jiřka na komíně, organizovaný odlet čarodějnic s programem. Premiéra 30.4.1994. Hráli: O.Tesař, K.Tampier, E.Váňa a jako hlavní osoba J.Váňová. Hostem byl Roman Nevěčný z Jč. Divadla. Hráno 1x
 
Koncem sezóny 1993 - 94 ze souboru odešel O.Tesař, K.Tampier a Š.Příhodová. Soubor se opět vrátil k původnímu názvu "Volné kabaretní sdružení Druhý dech strýčka Váni" a pokračoval v započatém díle v minimální sestavě, která se na několik let poměrně stabilizovala.
 
25. Grandminishow aneb Od každého něco. Premiéra 4.11.1994. Uváděl E.Váňa a účastnili se různí potenciální spolupracovníci (Smolaři, Folkšok, Grassband, Křupani, E.Jarolímková, L.Pešková, D.Sedláčková, J.Zaplatílek a P.Hošťálek). Hráno 1x
 
26. Silvestr 94 konal se samozřejmě 31.12.1994 za účasti E.Jarolímkové j.h., S.Stolbenka j.h., J.Zaplatílka j.h., J.Bicana j.h., E.Váni a striptérky. Hráno 1x.
 
27. J.Suchý: Vynálezce korzetu, text-appeal o sex-appealu. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Premiéra 23.2.1995. Osoby a obsazení: Mr. Kuplet - E-Váňa, Inšpicient - J.Peterka, dvojroli Madam L.K a slečna L.K. - alterovala J.Váňová a P.Pourová, Striptérka - byla vždy angažována pro konkrétní představení. Hráno 10x.
 
 11. dubna 1995 se měla uskutečnit premiéra hry J.Suchého „Víkend s Krausovou“, kterou nám autor nabídl sehrát současně s divadlem Semafor. Kousek jsme nazkoušeli, ale pro onemocnění J.Molavcové se premiéra v Praze odkládala a my solidárně zařadili též něco jiného (málokdy se stane, aby pro onemocnění herečky v jiném souboru byla změna programu):
 
28. Kabaret ve sklepě No 6 - premiéra 11.4.1995. Hráli: A.Kobylková, J.Peterka, P.Pourová, E.Váňa a J.Váňová. Hráno 1x.
 
29. J.Suchý: Víkend s Krausovou, vyčerpávající komedie o nevyčerpatelném ženství. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka a E.Váňa. Premiéra 9.5.1995. Osoby a obsazení: Judita (zpěvačka) - J.Váňová, Sylvie Krausová - P.Pourová, Leopold Filip - E.Váňa. Hráno 11x.
 
30. E.Váňa: Moudrosloví, další velejemná vzpomínková záležitost sešlé kabaretní dvojice, nějaké to děvče nevyjímaje. Hudba: J.Peterka, režie: E.Váňa. Premiéra 8.2.1996. Hráli: A.Čechová, R.Hajnová, A.Kobylková, J.Peterka a E.Váňa. Hráno 4x.
 
31. J.Suchý: Lexikon pro zamilované - literární kabaret pro dvě osoby a jedno duo. Úprava a režie: E.Váňa, písně manželé Čecovi. Obnovená premiéra s novými písněmi 10.10.1996. Osoby a obsazení: On - E.Váňa, Ona - J.Váňová či P.Pourová, Duo VIK a ALEN - A.Čechová a V.Čech
 
 Antonín Bašta, vynikající režisér, který s námi přestal spolupracovat po našem odchodu ze souboru D-111, se náhle objevil na jednom z našich představení a projevil zájem o spolupráci. Nejprve nám poopravil Víkend s Krausovou a pak jsme se dohodli na obnovení hry, kterou jsme uvedli již před dvaceti lety v Déčku. A dokonce se nám pro premiéru podařilo zajistit i původní obsazení. Bohužel to byla naše poslední spolupráce. A.Bašta zemřel 30.4.1998.
 
32. M.Horníček: Dva muži v šachu, komedie odehrávající se někde v Itálii někdy v 18. století. Režie: A.Bašta. Obnovená premiéra 28.11.1996. Osoby a obsazení: Bianca - J.Váňová, Giulietta - M.Kolářová či P.Pourová, Marcello della Torre dei buon Fratelli - E.Váňa, Giacomo Campo Forte de la Signoria - J.Fischer či J.Havlín. Světla a hudba: M.Červenka, J.Staněk. Hráno 22x, celkem s prvním uvedením v D-111 - 66x.
 
 17.4.1997 jsme byli pozváni do Semaforu na oslavu 100. reprízy Víkendu s Krausovou. Nejprve jsme kousek shlédli a v závěrečné fázi večera jsme měli možnost vystoupit na jevišti,  zazpívat si s protagonisty a představit i naši písničku z  této komedie („Ujetou“ zazpívala s doprovodem semaforského tria P.Pourová).
 
33. J.Suchý: Ach, ta láska nehezká! Seminář o problémech erotiky v období přechodu (od socialismu ke kapitalismu) se strip-teasem navrch. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Premiéra 24.4.1997. Osoby a obsazení: Doktor Kaláb - J.Peterka, Profesor Buchta - E.Váňa, Uklízečka Žofie - P.Pourová, Striptérka - různé profesionálky. hráno 14x.
 
34. Kabaret ve sklepě No 7 - premiéra 17.6.1997. Scénář a režie: E.Váňa. Hráli J.Bican, A. a V.Čechovi, E.Váňa a J.Váňová. Hráno 1x
 
35. E.Váňa: Růžové sny aneb trocha poezie někoho přizabije. Písně duo VIK a ALEN. Premiéra 26.11.1997. Účinkovali: A.Čechová (zpěv), V.Čech (kytara, zpěv), M.Eiblová (violoncello). Plynulost pořadu občas narušoval svými veršovánkami E.Váňa. Hráno 4x.
 
36. J.Suchý: Vítejte tu v kabaretu aneb Vítej tetu v kabaretu! Podivná kabaretní exkurze dle her Ďábel z Vinohrad a Benefice. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Premiéra 14.5.1998. Osoby a obsazení: Subreta - P.Pourová, vedoucí exkurze - E.Váňa, Doprovázeč - J.Peterka. Hráno 13x.
 
37. E.Váňa: Svině pod dubem - humoroidní kabaret o lecčems a na lecjaké motivy. Hudba: J.Peterka, režie: E.Váňa. Premiéra 31.12.1998. Hráli: J.Peterka, E.Váňa a J.Váňová. hráno 7x.
 
38. E.Váňa: Tonight - dobročinný koncert chovanek psychiatrické léčebny pro příbuzné a dobré známé. Premiéra 20.4.1999. Hráli: A.Čechová (zpěv), M.Eiblová (violoncello), V.Hanžlíková (pianino), E.Váňa (kecpult). Hráno 3x.
 
39. J.Suchý a J.Just: Mé srdce je Zimmer frei - truchlivá komedie o české pohostinnosti. Hudba: J.Suchý, režie: E.Váňa. Premiéra 22.4.1999. Osoby a obsazení: Spytihněv kaláb - E.Váňa, Blažena Kalábová - P.Pourová, Kurt Wagenknecht - J.Peterka. Hráno 22x.
 
40. J.Suchý: Proč nám říkají Poslední štace a mně vrahoun, ptá se pan primář - načernalá komedie nejen o stavu našeho zdravotnictví. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Premiéra 24.2.2000. Osoby a obsazení: Primář - J.Peterka, Sekundář - J.Havlín, Vrchní sestra - P.Pourová, Spodní sestra - J.Váňová, Pacient - E-Váňa. hráno 30x.
 
41.  Večer s kreslířem Slávou Martenkem. Scénář a režie: E.Váňa. Premiéra 29.3.2000. Účinkovali: Sláva Martenek, J.Peterka, E.Váňa a J.Váňová. hráno 3x.
 
42. Večer s kreslířem Petrem Hošťálkem. Scénář a režie: E.Váňa Premiéra 23.11.2000. Účinkovali: Petr Hošťálek, P.Pourová a E.Váňa. Hráno 2x.
 
43. E.Váňa: Písně komické - nové setkání starých Mistrů s múzami u piana. Texty písní: K.Tampier, E.Váňa a Gita G., hudba: K.Tampier, básničky a jiné hovadnosti E.Váňa. Premiéra 15.3.2001. Osoby a obsazení: První múza - P.Pourová, Druhá múza - Gita G., Starý mistr - K.Tampier, Ještě starší mistr - E.Váňa. Hráno 3x
 
44. J.Suchý: Revizor v šantánu - hořká komedie o byrokracii se šťastným koncem. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Premiéra 25.4.2001. Osoby a obsazení: Jiřa - J.Váňová, Pavla - P.Pourová, Inspicient - J.Peterka, Revizor - E.Váňa. hráno 9x.
 
45. J.Suchý: Zuzana v lázni - Tlachání kolem zážitků z obrazárny. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba J.Peterka. Osoby a obsazení: Kašpar - J.Peterka, Baltazar - E.Váňa, Melicharová - P.Pourová. Premiéra 14.3.2002. Hráno 11x.
 
46. Odhalení - premiéra 11.4.2002. Scénář a režie: E.Váňa. Hráli: Karel Příhoda, E.Váňa, J.Váňová, J.Šafr a Sunny Jazzband Nové Hrady. Hráno 2x.
 
47. Večer jen tak tak č. 9 - Scénář a režie E.Váňa. Hrál E.Váňa. Premiéra 22.6.2002. Hráno 1x.
 
V srpnu 2002 byla Česká republika postižena velkými záplavami, při kterých byl 13.8. zatopen i náš Kabaret. Sezónu jsme proto začínali až v listopadu, když se nám podařilo vše řádně vysušit a opravit. Na jaře jsme uvedli i novou premiéru podle hry pana Suchého "To nám to pěkně začíná", která reagovala na vytopení Semaforu v Karlíně. Nazvali jsme ji prostě Potopeň.
 
48. J.Suchý: Potopeň - Revue o vytopení jednoho kabaretu. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Osoby a obsazení: Vltava - J.Váňová, Malše - M.Štěchová, Lužnice - P.Pourová, Mlýnská stoka - J.Peterka, Valná hromada - E.Váňa. Premiéra 13.3.2003. Hráno 20x.
 
49. J.Suchý: Ohrožení Centrální banky - Komedie málem kriminální. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka a jiní. Osoby a obsazení: Žorž - J.Kubín a pak J.Havlín, René - E.Váňa, Šárl - J.Peterka, Mici - J.Váňová, Fifi - P.Pourová. Obnovená premiéra 11.3.2004. Hráno 14x, včetně dřívějška 26x.
 
50. Kabaret ve sklepě No 8 - scénář a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Hráli: J.Peterka, P.Pourová, E.Váňa a J.Váňová. Premiéra 15.4.2004. Hráno 1x.
 
51. E.Váňa a S.Kahuda: Veršování - Smíchuprospěšné setkání Edy Váni a Standy Kahudy na prknech, co svět pouze znamenají. Režie: E.Váňa. Premiéra 25.8.2004. Hráno 5x.
 
52. J.Suchý: Sex + sex = 12 Realizace nerealizovaného filmového scénáře o erotickém festivalu v Chlebodarech. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Osoby a obsazení: Vypravěč - E.Váňa a J.Havlín; Václav Kabrhel (předseda MNV) a Dufek (promítač a recepční) - J.Peterka; Františka Mečířová (pracovnice MNV) a Božena (žena místního uzenáře) - P.Pourová; Luděk Stejskal a prof. Vilém Jedlička - J.Havlín; prof. Borovička - E.Váňa; Máša a Sáša - N.Kryžná. Premiéra 13.1.2005. Hráno 20x.
 
53. J.Suchý: Patero důvodů pro voo doo - Tragická hudební komedie. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Osoby a obsazení: F.X.Šindelář - J.Havlín, V.Kalousek - J.Peterka, Jeroným Hanuš - E.Váňa, Madam Kalliopé - J.Váňová, Ester - N.Kryžná, M.Kočvarová-Hladká - P.Pourová. Premiéra 26.5.2005. Hráno 23x.
 
54. Hošťálek - Peking - Paříž - Vyprávění o jedné dobrodružné cestě. Účinkovali: P.Hošťálek, J.Peterka, J.Váňová a E.Váňa. Premiéra 19.10.2005. Předvedeno 2x.
 
 Pro další premiéru jsme si vypůjčili semaforskou připomínku osmdesátin Jiřího Šlitra a s dovolením pana Suchého ji předělali na nedožité osmdesátiny našeho dlouholetého režiséra a kamaráda Antonína Bašty. Titul zůstal stejný.
 
55. J.Suchý: 80 svíček na ztraceným dortu - Mírně komická fikce plná vzpomínek. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Osoby a obsazení: Kornelie - J.Váňová, renata - P.Pourová, Rekvizitář - J.Peterka, Principál - E.Váňa. Premiéra 23.3.2006. Hráno 7x.
 
56. J.Suchý: Jako když tiskne Komedie o nerovném boji faráře Macháčka s bulvárním listem Šok. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka a E.Váňa. Osoby a obsazení: Bonaventura Berger - J.Peterka, Magdalena - K.Hudečková, Eva - V.Hudečková, Farář Petr Macháček - E.Váňa, Slečna Amálie - P.Pourová, Uklízečka Viki - J.Váňová či M.Matějovská. Premiéra 14.12.2006. Hráno 17x.
 
57. J.Suchý: Sukně smutnou jehlou spíchnutá - generálka na hudební komedii. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Osoby a obsazení: Zorka (uprchlá trestankyně) - J.Váňová; Silvestr Kronbauer (bývalý módní návrhář) - E.Váňa; Madam Lipinská (majitelka módního salónu) - P.Pourová; Robert Vršecký (její manažer) - J.Peterka; Režisérka - M.Matějovská. Premiéra 7.11.2007. Hráno 11x.
 
Do další premiéry jsme navázali spolupráci s tanečním divadlem Na tenkém ledě a výsledek se začal nápadně přibližovat opět divadlu, které hraje, zpívá a tančí – tedy muzikálu. V našem případě spíše minimuzikálu. Za základ jsme si vzali dílko J.Suchého Na poříčí dítě křičí.
 
58. J.Suchý: Dobrodružství pana Půlpána - aneb Jak pan Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a o co tam přišel. Minimuzikálový příběh s velmi nepravděpodobným koncem. Úprava a texty písní: E.Váňa, hudba: J.Peterka (10 ks), E.Váňa (11 ks) a K.Tampier (1 ks). Choreografie: P.Nýdlová. Osoby a obsazení: Pan Půlpán - E.Váňa, Jeho žena Božena - J.Váňová, Anča Cihla a Majitelka bordelu U Hvězdiček - P.Pourová, Tonička - P.Malá, Karbaník Palivec a Pepi Straka - J.Peterka, Máňa - P.Nýdlová, Líza - M.Bauerová, Zuzi (stará děvka, kterou nikdo nechce) - M.Matějovská. Premiéra 8.4.2008. Hráno 28x.
 
59. J.Suchý: Revizor v šantánu - Hořká komedie o byrokracii se šťastným koncem. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka a E.Váňa, choreografie: P.Nýdlová. Osoby a obsazení: Jiřa - J.Váňová, Pavla - P.Pourová, Koko - P.Malá, Maruška - M.Bauerová, Pája - P.Nýdlová, Novinářka - P.Matějovská, Inspicient - J.Peterka, Revizor - E.Váňa. Obnovená premiéra 11.3.2009. Hráno 21x, s předchozím nastudováním 30x.
 
60. J.Suchý a V.Hrubín: Pension Rosamunda - Listování ve scénáři nerealizovaného filmu. Hudba J.Ježek, texty písní: J.Voskovec a J.Werich, režie: E.Váňa, choreografie: P.Nýdlová. Osoby a obsazení: Taťána - M.Bauerová, Rosamunda - J.Váňová, Adelaida - M.Matějovská, Anička - A.Papanová, Betynka - K.Hulcová, Cilka - P.Nýdlová, Zloděj, Radní Kulíšek a Detektiv Kabrhel - J.Havlín, Vrátný a Evžen - J.Peterka ( později Ondřej Scheinost), Taxikář Haluz - E.Váňa, Mafián Solokopějkov - M.Kopecký. Premiéra 17.3.2010, hráno 21x
 
61. Kabaret ve sklepě No 9 - Scénář, texty písní a režie: E.Váňa, hudba: J.Peterka. Hráli: M.Matějovská, J.Peterka, J.Váňová a E.Váňa. Premiéra 17.12.2010. Hráno 1x
 
Pak jsme se shlédli v muzikálu Romeo a Julie, ve kterém hraje většina z nás už po dva roky v létě na zámku Hluboká nad Vltavou. A tak vznikla inscenace s nádhernými písničkami.
 
62. E.Váňa: Romeo v konkurzu - Tak trochu parodie na slavný muzikál. Hudba: Zdeněk Barták, texty písní: Eduard Krečmar, režie: Eduard Váňa. Osoby a obsazení: Předseda komise - J.Hruška, Porotkyně (stará Julie) - J.Váňová, Porotce (Benvolio, Lorenzo) - M.Kopecký, Režisérka - P.Nýdlová nebo P.Doktorová, Romeo - L.Randák, Julie - K.Hulcová nebo M.Bauerová, Andělín Čarobrvý - E.Váňa, Pianista - V.Plachý. Premiéra 7.2.2011. Hráno 22x

V Romeovi již pan MUDr. Jaroslav Peterka pro vážné onemocnění nemohl hrát, ačkoliv jsem tam roli předsedy pro něj napsal. Hrál ji tedy Jiří Hruška. Jarda tuto inscenaci ještě stihl shlédnout, ale další premiéry se již nedočkal. Zemřel 21. září 2011 ve věku 69 let.

63. Kabaret ve sklepě No 10 - Scénář, texty písní a režie: E.Váňa, hudba. J.Peterka. Hráli M.Matějovská, J.Váňová a E.Váňa. Premiéra 8.12.2011. Hráno 1x 

64. J.Voskovec a J.Werich: Ostrov Dynamit - Barevná 3D komedie s hudbou J.Ježka. Režie. Eduard Váňa, choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Manihiki - O.Scheinost, Tasmania - P.Šafaříková, Carolina - M.Bauerová či O. Lejčková, Patrik - E.Váňa, Černá Holubice - J.Váňová, Dolgobradov - M.Kopecký, Šalomoun Cook - Jiří Hruška či Jiří Havlín, Halmahera - M.Matějovská, Ostrovanky a Lodníci - P.Doktorová, D.Holečková, L.Kozáková či Pavla Nýdlová. Na klavír doprovázel O.Scheinost, později M.Bosák či J.Šafr. Premiéra 19.3.2012. Hráno 22x - v součtu s uvedením v D-111 jsme ji hráli 68x

65. J.Suchý: Šest žen - Pseudohistorická revue o Jindřichovi VIII., plná tak jemného humoru, že jej sotva postřehnete. Úprava, texty písní a režie: Eduard Váňa, hudba: Jaroslav Peterka a Eduard Váňa, choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Muž s knihou - E.Váňa, Kateřina Aragonská - J.Váňová či P.Nýdlová, Anna Boleynová - P.Šafaříková či D.Holečková, Jana Seymourová - M.Matějovská či L.Kozáková, Anna von Cleve - P.Nýdlová či J.Váňová, Kateřina Hawardová - D.Holečková či P.Šafaříková, Kateřina Paarová - L.Kozáková či M.Matějovská, Kat a zpěvák - M.Kopecký, Na piano: K.Hudečková či M.Bosák. Premiéra 22.3.2013. Hráno 31x, ovšem s předchozími nastudováními (43x) tedy 74x.

66. J.Suchý: Laura a Oliver - Kabaretní reality show. Úprava, režie a texty písní: Eduard Váňa, hudba: Eduard Váňa (10 ks) a Jaroslav Peterka (2 ks), choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Laura - Jiřina Váňová, Oliver - Eduard Váňa, Xaver Dix - Michal Kopecký, Hudebník - Petr Dopita, Girl 1 - Pavla Šafaříková, Girl 2 - Pavla Nýdlová, Girl 3 - Petra Doktorová, Klavírista - Michal Bosák. Premiéra 15.3.2014. Hráno 17x. 
 
 67. Kabaret ve sklepě No 11 - Scénář, texty písní, melodie a režie: E.Váňa. Sehráno v Salesiánském divadle v Praze k 55. výročí založení Semaforu dne 15.11.2014. Hráli: M.Bosák, D.Holečková, P.Nýdlová, M.Kopecký, P.Šafaříková, J.Váňová a E.Váňa. Hráno 1x.

68. J.Suchý: Kam se poděla Valerie? - Hudební komedie z ústavu pro hyperaktivní dívky. Úprava, texty písní, hudba a režie: E.Váňa. Choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Ředitel ústavu - Michal Kopecký, Přísná vychovatelka - Lenka Kozáková, Vlasta Šárková - Pavla Nýdlová, Jana Janáková - Denisa Holečková, Stela Kovaříková - Barbora Šanderová, Uklízečka Jenda - Petra Doktorová, Jelena Couvalová - Jiřina Váňová, Vilém Couval - Eduard Váňa, Klavírista Jack - Michal Bosák. Premiéra 20.4.2015. Hráno 20x.

69. E.Váňa: Kde líbají múzy - Nejen veršování co snad nikoho nezabije. Režie: E.Váňa. Básně a texty písní: S.Kahuda ml., E.Váňa a P.Nýdlová. Hrají, recitují a zpívají: Michal Bosák, Stanislav Kahuda ml., Pavla Nýdlová, Pavla Šafaříková, Barbora Šanderová, Eduard Váňa a Jiřina Váňová. Premiéra 30.11.2016. Hráno 8x

70. Kabaret ve sklepě No 12 - Scénář a režie E.Váňa. Hráli a zpívali: Jiřina Belzová, Zuzana Benešová, Michal Bosák, Petra Doktorová, Denisa Holečková, Michal Kopecký, Lenka Kozáková, Pavla Nýdlová, Swing Trio Avalon (Jakub Šafr, Jan Kubeš, Martin Voříšek), Barbora Šanderová a Eduard Váňa. Premiéra 14.4.2016. Hráno 1x.

71. J.Suchý: Já jsem otec Bemle - Značně potrhlá hudební komedie. Úprava a režie: E.Váňa. Autoři písní: J.Suchý, J.Štědroň, V.Kopta, M.Bosák a E.Váňa. Choreografie P.Nýdlová a B. Šanderová. Osoby a obsazení: Otec Bemle - Michal Kopecký, Matka Žemle - Lenka Kozáková, Synáček Frici - Michal Bosák, Dceruška Mici - Barbora Šanderová, Vissarion Čihák - Eduard Váňa, Valerie Čiháková - Jiřina Váňová, Jejich dcerka Žiži - Pavla Nýdlová, Veselá dívka č.1 - Denisa Holečková, č.2 - Jiřina Belzová, č.3 Petra Doktorová nebo Monika Lampedecchia. Premiéra 12.5.2016. Hráno 23x,

72. Jiří Suchý: Víkend s Krausovou - Vyčerpávající komedie o nevyčerpatelném ženství. Úprava, texty písní a režie: E.Váňa. Hudba:M.Bosák, J.Peterka a E.Váňa. Osoby a obsazení: Leopold Filip, podnikatel - Eduard Váňa, Sylvie Krausová, jeho sekretářka - Pavla Šafaříková, Judita, zpěvačka - Ivana Šlehovrová, Diana, její sestra - Lenka Kozáková nebo Jiřina Váňová, Klavírista - Michal Bosák. Premiéra 16.3.2017. Hráno 27x.

73. Jiří Suchý: Člověk ze sklepa - Hudební komedie podle Člověka z půdy. Úprava, texty písní a režie Eduard Váňa; hudba Michal Bosák, jaroslav Peterka a Eduard Váňa; choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Petr - Obdřej Stránský, Martina - lenka Kozáková, Hedvika - Monika Lampedecchia, Babička - Jiřina Váňová, Antonín Sommer - Eduard Váňa, Asraela - Denisa Holečková, Disraela - Pavla Nýdlová, Cisraela - Ivana Šlehovrová, zapomenutý pianista - Michal Bosák.. Premiéra 9.3.2018. Hráno 21x

74. Jiří Suchý: Ohrožení Centrální banky - Komedie málem kriminální. Úprava, texty písní a režie Eduard Váňa; hudba: Michal Bosák, Jaroslav Peterka, Eduard Váňa; Choreografie: Pavla Šafaříková a Monika Lampedecchia. Osoby a obsazení: Žorž - Ondřej Stránský, René - Eduard Váňa, Šárl - Michal Bosák, Mici - Denisa Holečková, Fifi - Ivana Šlehovrová, Lucinka - Monika Lampedecchia či Alena Čejková, Její matka - Jiřina Váňová. Premiéra 10.4.2019. Hráno  16x.

75. Jiří Suchý: Případ Eleonora - detektivka s trochou hudby. Úprava, texty písní a režie Eduard Váňa, hudba: Michal Bosák, Jaroslav Peterka, Eduard Váňa, choreografie: Pavla Nýdlová. Osoby a obsazení: Eleonora Lenka, Kozáková, či Iva Šlehovrová, Francis - Denisa Holečková, Žaneta - Pavla Šafaříková či Monika Lampedecchia, Pirre Chimaque - Ondřej Stránský, René (kapelník) - Michal Bosák, Inspicientka - Pavla Nýdlová, Don Alfonso Notabene - Eduard Váňa, Stella - Jiřina Váňová či Petra Doktorová. Premiéra 26.5.2022. Hráno dosud

76. Kabaret ve sklepě č. 13 aneb Sprskanec - podle her J.Suchého Ohrožení Centrální banky a Případ Eleonora sestavil a zrežíroval Eduard Váňa. Texty písní E.Váňa, hudba M.Bosák, J.Peterka a E.Váňa, choreografie P.Nýdlová. Program byl sestaven nouzově pro vypadnutí M.Bosáka. Na klavír doprovázel, stejně jako poté J.Suchého Jakub Šafr. Hráli: Lenka Kozáková, Monika Vondráková, Eduard Váňa, Ondřej Stránský, Iva Šlehovrová, Pavla Nýdlová, Denisa Holečková, Pavla Šafaříková a Jiřina Váňová. Premiéra 24.6.2022. Hráno 1x.

 
 
 
C. Hosty Kabaretu u Váňů je možno rozdělit do několika skupin:
 
     - hosty v rámci poradů divadelního souboru
 
     - další účinkující v Kabaretu u Váňů a jejich hosté
 
     - vystavující výtvarní umělci
 
Hosté v rámci pořadů divadelního souboru (uváděni v časovém sledu):
 
1. Jiří Suchý. Kmotr našeho podniku a nejhranější, námi velmi oblíbený autor. Vystupoval u nás již mnohokrát (27.6.1991 v Lexikonu pro zamilované, kterým jsme náš podnik otevírali, 7.7.1994 v Elektrické pumě, 30.6.1998 ve hře Ach, ta láska nehezká, 27.6.2000 v Poslední štaci, 4.1.2002 se Swing triem Avalon ve Vítejte tu v kabaretu, 23.6.2003 se Swing triem Avalon v Potopni, 6.12.2004 ve Veršování, 14.6.2005 se Swing triem Avalon v Sex+sex=12, 11.7.2006 v Patero důvodů pro voo doo, 2.7.2007 s J.Šafrem a J.Kubešem v Jako když tiskne, 29.7.2009 v Dobrodružství pana Půlpána, 2.7.2009 s Jitkou Molavcovou v Revizorovi v šantánu, 2.7.2010 s J.Šafrem a J.Kubešem v Pensionu Rosamunda, 27.6.2011 v Romeovi v konkurzu se skupinou Paraván, 28.6.2012 ve hře Ostrov Dynamit s Jitkou Molavcovou a Jakubem Šafrem, 25.6.2013 v Šesti ženách s Jitkou Molavcovou a skupinou Swing Trio Avalon, 26.6.2014 ve hře Laura a Oliver se Swing Triem Avalon, 26.6.2015 ve hře Kam se poděla Valerie s Jitkou Molavcovou a Michalem Bosákem,  1.9.2016 ve hře Já jsem otec Bemle s Jakubem Šafrem, 28.6.2017 ve Víkendu s Krausovou s Jitkou Molavcovou a Jakubem Šafrem a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
 
2. Marta Kubišová. 25.9.1991 v rámci Lexikonu pro zamilované povyprávěla s bezprostředním šarmem o dobách nedávno minulých.
 
3. Jan Burian. 17.6.1993 ve Večeru jen tak tak č. 8. Vyprávěl, zpíval a hrál na piano.
 
4. Petr Hanus a Jiří Hruška. 16.9.1993, členové Jihočeského divadla.
 
5. Jakub Šafr. V některých Kabaretech ve sklepě hrál na piano.
 
6. Pouličníci. 30.9.1993 v Kabaretu ve sklepě No1. Vystoupili se staropražskými a jarmarečními písněmi.
 
7. Ivo Jahelka. 21.10.1993 v Kabaretu ve sklepě No1. Vyprávěl a zpíval ze svého "právnického" repertoáru.
 
8. Hana Bauerová a Josef Bulík. 28.10.1993 v Kabaretu ve sklepě No1, členové činohry Jihočského divadla vystoupili s veselým vyprávěním.
 
9. Roman Nevěčný. 29.4.1994 v pořadu Jiřka na komíně. Člen činohry Jihočského divadla. Vyprávěl, hrál na kytaru a zpíval.
 
 10. Smolaři. 4.11.1994 zpívali v pořadu Grandminishow.
 
11. Eva Jarolímková. 4.11.1994 zpívala v pořadu Grandminishow a 31.12.1994 v pořadu Silvestr ´94 Členka opery Jč.divadla.
 
12. Ludmila Pešková. 4.11.1994 zpívala v pořadu Grandminishow. Členka opery Jč.divadla.
 
13. Dagmar Sedláčková. 4.11.1994 zpívala v pořadu Grandminishow. Členka opery Jč.divadla.
 
14. Josef Zaplatílek. 4.11.1994 doprovázel na klavír v pořadu Grandminishow a v pořadu Silvestr´94. Korepetitor Jč.divadla.
 
15. Petr Hošťálek. 4.11.1994 v pořadu Grandminishow a v pořadu Večer s kreslířem 23.11.2000 a 25.1.2001 dále v kabaretní koláži Hošťálek – Peking – Paříž 19.10.2005 a 24.2.2006
 
16. Křupani. Zahráli a zazpívali 4.11.1994 v pořadu Grandminishow.
 
17. Grassband. Zahrál a zazpíval 4.11.1994 v pořadu Grandminishow.
 
18. Folkšok. Zahrál a zazpíval 4.11.1994 v pořadu Grandminishow.
 
19. Stanislav Stolbenko. Zazpíval 31.12.1994 v pořadu Silvestr´94.
 
20. Jan Bican. Zahrál a zazpíval se skupinou Křupani 4.11.1994 v pořadu Grandminishow a sám 31.12.1994 v Silvestru´94.
 
21. Jiří Havlín. Vedoucí souboru J.K.Tyl při JČE a.s. Č.Budějovice. Byl angažován do Dvou mužů v šachu a Poslední štace a pak i do dalších her.
 
22. Sláva Martenek. Vyprávěl a kreslil ve Večeru s kreslířem 29.3.2000, 17.5.2000 a 26.10.2000.
 
23. Striptérky. Bylo jich celkem 18 a vystupovaly (některé opakovaně) v pořadech Možná přijde i striptérka; Silvestr ´94; Vynálezce korzetu a Ach, ta láska nehezká.
 
24. Sunny Jazzband Nové Hrady – hrál v pořadu Odhalení aneb příhody pana Příhody 11.4. a 16.5.2002.
 
25.  Swing trio Avalon – doprovod J.Suchého ve Vítejte tu v kabaretu - 4.1.2002, v Potopni – 23.6.2003, v Sex + sex = 12 14.6.2005, a pouze s J.Šafrem a J-Kubešem v Jako když tiskne - 2.7.2007 a v Pensionu Rosamunda - 2.7.2010
 
26.  Stanislav Kahuda ml. – v rámci pořadu Veršování – premiéra 25.8.2004
 
27. Jitka Molavcová - 2.7.2009 s Jiřím Suchým v pořadu Revizor v šantánu, 28.6.2012 ve hře Ostrov Dynamit s Jiřím Suchým a Jakubem Šafrem,     25.6.2013 v Šesti ženách s Jiřím Suchým a skupinou Swing Trio Avalon,  26.6.2015 ve hře Kam se poděla Valerie s Jiřím Suchým a Michalem Bosákem, 28.6.2017 ve Víkendu s Krausovou s Jiřím Suchým a Jakubem Šafrem
 
 
 
Další účinkující v Kabaretu u Váňů a jejich hosté (tento výčet si nedělá nárok na úplnost):
 
1. Countryfuga - rodinná kapela manželů Tampierových vystoupila u nás poprvé 21.9.1993. S Kapitánem Kidem pak 9.11.1993
 
2. Jakub Šafr - poprvé udeřil do piana 28.9.1993 v pořadu Šafrované piano.  Od té doby u nás hraje dodnes.  Zaskočil  třeba 25.2.2013 za O.Scheinosta ve hře Ostrov Dynamit. Se Swing Triem Avalon vystoupil 14.4.2016 ve hře Kabaret ve sklepě No 14.  Původně hrál  se Spoody jazz bandem, později se Swing triem Avalon (Jakub Šafr - piano, Martin Voříšek - klarinet, Jan Kubeš - bicí). Během let přivedl celou řadu vynikajících hostů: Jindřich Zika - trubka, Pavel Hoch - basa, Stop trio - vokální trio, Vít Nermut - Housle, Petr Hanzlík - zpěv, Petra Kohoutová - zpěv, P.Tichý - kytara, VendulaTampierová - violoncello, Zuzana Tampierová - housle, Petra Ernyeiová - zpěv, Swings - vokální kvarteto, Jan Tříska - tenorsaxofon, J.Patócs - trubka, P.Vyoral - housle, P.Jordánek - altsaxofon, Ondřej Havelka - zpěv, Marek Rejhon - kytara, zpěv, Petr Vlášek - kontrabas, Martin Zpěvák - kontrabas, Miroslav Baloun - vibrafon, Jaroslav Kurzweil - trombon, Zbyněk Malý - housle, Jan Štolba - tenorsaxofon, Jan Matoušek - altsaxofon,  Jan Čížek - trubka, Jana Bezpalcová - akordeon, Jana Dvořáková - zpěv, Tomáš Černý - altsaxofon, klarinet, Petr Kroutil - tenorsaxofon, zpěv, Doris Lamošová - zpěv atp. 

 3. Jarda Svoboda - vyráběl od 5.10.1993 odvysílatelné záznamy country music a trampských písní pro Český rozhlas pod názvem Salon No 1 až 7. Pravidelným hostem byl K.Tampier a se dále na scéně objevili: Miki Ryvola, Smolaři, Marta Semerádová-Hrkalová a další.
 
4. Revmatická housenka (S.Kahuda) - v pořadu Magnetický moučník. Poprvé 12.10.1993
 
5. Honza Bican - se svými Křupany uváděl písně zmerlého dřevorubce pravidelně jednou měsíčně od 26.10.1993 do 16.12.1999. Pak se přestěhoval do hotelu Hobit, ale od 16.4.2008 vystupuje opět v Kabaretu. Na jeviště přivedl celou plejádu kapel a sólistů: J.Klocperk - banjo, J.Hlavenka - dobro, J.Samson Lenk, Grassband, J.Jakl, Rybníkáři, R.Špilínek, Vik a Alen, Weramon, Pavučina, E.Melmer, Jirka Keška "Kolumbus", P.Jíšová, T.Hlaváč, J.Mach, I.Jahelka, Fontanela, Reliéf, Kasteláni, Pergamen, E.G.Revival, Monogram, Mrko Čermák a Paběrky, duo Hrdlička-Zajíc, %Stěpán Rak, Ztuha, Roháči, Kvintet, Zřídlo, B.G.Cwrkot, Hop Trop, Šafrán, Vabank Unit, Naboso, Vodáci, Vojta Zícha a Druhá míza, Petr Brandejs band, Black Jack, Veget, Rakovnický potok, Country Coctail, Eliška Ptáčková, Třeboňští pištci, Ralph Shut  Duo, Jen tak tak, Barbecue, Brzdaři, Twisted Timbers, CB Dědows, Sextet atp.
 
6. Petr Hanus s Jiřím Hruškou - vyprávěl na prknech o prknech 17.11.1993 a 13.4.1994.
 
7. Oldřich Sova - básník vystoupil v pořadech Od Černé věže k Mlýnské stoce byl celý svět 1.12.1993 a Návrat Sovy k Černé věži s hosty Radovanem Lukavským, Petrem Nikodémem a Dr.Justlem 3.6.1994.
 
8. Jiří Dědeček - vyprávěl, hrál a zpíval 28.12.1993.
 
9. Smolaři - první a zdaleka ne poslední vystoupní měli u nás 3.5.1994.
 
10. Grassband - poprvé nás oblažil 26.4.1994.
 
11. Roman Špilínek - písničkář, poprvé 31.5.1994.
 
12. Folkšok - u nás hrával pravidelně od 7.6.1994 do 30.5.1995.
 
13. Furiant - lidová kapela hrála 30.3.1995.
 
14. Duo Drc - poprvé 4.4.1995.
 
15. Roháči - poprvé 2.5.1995
 
16. Patrola - se poprvé na našem pódiu objevila 17.9.1996.
 
17. Lázně - jazzová skupina si zahrála 26.6.1996.
 
18. Pepa Nos - 7.11.1997
 
19. Crazy jazz gang - tradiční jazz hráli 24.10.1998.
 
20.  Karel „Kayman“ Jakeš – začal u nás dělat Trampskou kytaru s Bakem (Jirka Sládek) od 8.10.1999, a od 31.1.2001 do 9.3.2005 Trampskou abecedu s rodinou formací Blanice a různými hosty: Pavel „Lux“ Lukáš a Pavel „Anděl“ Pokorný – kytary, CB Dědows, Milan „Chiclets“ Soukup a Béďa Dušák, Iveta „Tornádo“ Eliášková-Rynešová, Eva Vojtová, Paběrky Marko Čermáka, Viktor „Viki“ Porkristl senior, Karel „Majk“ Bartyzal, Libuše „Libuna“ Bartyzalová-Laštovková, Panteři, Jaroslav Hnízdil, Pergamen, Pavel „Žalman“ Lohonka, Krumlovské kytarové duo, Prestiž, Sebranka, Brusný kotouče. Zemřel 12.11.2008.
 
21. Buděj´cká Podkova – hrála poprvé 15.10.1999
 
22.  Marie Chmelová – vyprávěla o životě, kartách a numerologii 27.10.1999.
 
23. Nell de Will - moderovala první erotickou talkshow Křídla  19.11.1999, pak 17.12.1999 a 14.1.2000. Jako hosté střídavě vystoupili: striptérka Mary Lee, pornoherec P.Spěváček, striptér Mr.Sixx a sexuolog a venerolog MUDr.Horažďovský.
 
24. A je to band – dixielandová kapela premiérovala 1.12.1999.
 
25. Stanislav Kahuda – vystoupil v rámci Mikulášských nadílek v prosinci 1999.
 
26. DeTampier –  humorné písně a parodie na Silvestra 1999.
 
27.  Extrem –  country 3.3.2000.
 
28. Weekend – country 8.3.2000.
 
29. Šosáci – country 11.3.2000.
 
30. Bryčka – free country poprvé 15.3.2000
 
31. Akorát a Drc – folk 22.3.2000
 
32. Pergamen – bluegrass 31.3.2000
 
33. Shallou band – večer různých hudebních žánrů 1.4.2000.
 
34. Frmol – country 7.4.2000.
 
35. Ztuha – bluegrass 15.4.2000.
 
36. CB Dědows – country 2.5.2000.
 
37. Mimoband – folk, blues a rock 2.5.2000.
 
38. Harley – stará dobrá country 12.5.2000.
 
39. Blueset – blues a rock 15.5.2000.
 
40. Pophorn – country 16.5.2000.
 
41. Kvintet – bluegrass z Písku 18.5.2000.
 
42. Bágl – 19.5.2000.
 
43. Piket – country 23.5.2000.
 
44. Tolerance – bluesjazzová skupina 26.5.2000.
 
45. Vodopád – folk též 26.5.2000.
 
46. Nouze – hostila písničkáře R.Špilínka 2.6.2000.
 
47. Gemini – folkrock 11.6.2000.
 
48. Láďa – recital folkrockového písničkáře 12.6.2000.
 
49. Potrubí – big beat 13.6.2000.
 
50. Zajíc a Hrdlička – 19.6.2000.
 
51. Stanislav „Drobek“ Schwarz – country večer 29.6.2000.
 
52. CCC (Country classic collegium) – 15.11.2000.
 
53. In memory – blues, rock 18.11.2000.
 
54. Pavel „Žalman“ Lohonka – 21.11.2000.
 
55. M.Kramár – písničkář 25.11.2000.
 
56. Šance – country 27.11.2000.
 
57. V. Zícha a Druhá míza – folk 14.12.2000.
 
58. Salon band – country 19.1.2001.
 
59. Rádio – moderní country, folkrock 26.1.2001.
 
60. John Slim &- rock a blues 3.2.2001.
 
61. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – country 7.2.2001.
 
62. Smutný Karel – blues a rock 24.2.2001.
 
63. My a Michal – americký folk 16.3.2001.
 
64. Františkovo sestry a Vik & Alen – folk 20.3.2001
 
65. Jonathan – country 4.4.2001.
 
66. Rodinné klenoty – rock 7.4.2001.
 
67. Nová sekce – bluegrass 21.4.2001.
 
68. Věra Klásková – lidové písně a tradicionály Britských ostrovů 17.5.2001.
 
69.  Trojplošník Jardy Matějů – folk 12.12.2001
 
70.  Road – folk 18.1.2002
 
71.  The Daltons – bluegrass band – 14.2.2002
 
72.  Přeska – country 1.3.2002
 
73.  Patricie – poprock 16.3.2002
 
74.  Dreamota – folkové duo 18.3.2002
 
75.  Bavato band – 27.4.2002
 
76.  Katka Křížová a Honza Franc – zpívaná poezie 25.3.2003
 
77.  Telegraf – latin rock 16.5.2003
 
78.  Grasscokctail Plzeň – 17.6.2003
 
79.  Pergamen – bluegrass 5.12.2003
 
80.  Ingrowing, Carnal diafragma, Dezinfekce, Perdition – rock 13.12.2003
 
81.  Tequila Matador a Katka Křížová – funny beat 16.1.2004
 
82. Barča – literárně hudební večer s Jirkou „Kolumbusem“ Krškou a sdružením   Skorodivadlo – 18.3.2004
 
83.  Apollo a Patricie – pop rockový večer 8.5.2004
 
84. Pavel Kavka – folk-rock v rámci vernisáže fotografií z Egypta, Thajska a Indonésie 9.11.2004
 
85.  The Raven – vintage rock 26.11.2004
 
86. Anodik a Katoda tragikomické protipólové setkání sehrálo Divadélko KOS (M.Kolářová a L.Slepička) 29.3.2006
 
87.  Efes vánoční koncertík 12.12.2007
 
88. Al Boss (A.Střelečková a L.Maškara) a skupina Spadané listí z Tábora 27.11.2008
 
89. Rosťa Černý (T.O.Blanice) navázal na pořady Trampská abeceda zemřelého Karla „Kaymana“ Jakeše (12.11.2008) a v Trampském večeru začal od 5.2.2009 uvádět i zajímavé hosty jako: CB Dědows, Béďa Šedivka, Kamarádi Staré řeky, Akáty, 3B, duo Marcela a Iveta, skupina P.A.Douši, Jitka Vrbová a Jarda Chmelík, 
 
90. Bárka – country-swing 28.5.2009
 
91. 3B - bluegrassová skupina začala pořádat nepravidelně pravidelná vystoupení po názvem Modrý virus od 4.12.2009. Jako hosty uvítala Novou sekci z Prahy, TAS Plzeň,

92. All Boss (A.Střelečková a L.Maškara) - folkové duo vystoupilo několikrát od 11.12.2009 a přivítalo i pár hostů: kytaristu Slávka Hanzlíka, písničkářku Janu Šteflíčkovou
 
93. unORGANized band - a jeho jazzdé standardy 14.5.2010
 
94. The Giant Mountains Band - uvádí blugrassové večery s hosty: Sunny Side, Dřevěná tráva, Cimpr Campr,

95. Bejlí - s hostem Jakseslezem vystoupili 23.9.2010
 
96. Natalie Kryžná - se svou Poctou Jacques Brelovi vystoupila 26.5.2009 s Jiřím Dědečkem a harmonikářem Tomášem Görtlerem a 8.10.2010 s klavíristkou Veronikou Němcovou.
 
 
 
U řady hostů je uvedeno pouze jejich premiérové vystoupení. Mnozí z nich hráli opakovaně.
 
 
 
Vystavující výtvarní umělci:
 
1. Výstava kreslířů magazínu NEI humoru - M.Martenek, J.Kerles, Rak, Jančovský, Bulínský aj. Zahajoval šéfredaktor NEI humoru Josef Dřízhal a MUDr. Radim Uzel. Součástí vernisáže by i dva strip-teasy. Vernisáž 3.11.1993 a trvala do 30.11.1993.
 
2. Výstava dětských kreseb - vernisáže se zúčastnil primátor Č.Budějovic Ing.Jaromír Talíř a vedoucí odboru kultury ÚM Dr. Stanislav Štádler. Výstava trvala od 3.12. do 31.12.1993.
 
3. Miloslav Martenek - výstava kresleného humoru - leden a únor 1994.
 
4. Jaroslav Kerles - výstava kresleného humoru - březen a duben 1994.
 
5. Jan Schinko - výstava kresleného humoru - květen a červen 1994.
 
6. Petr Hošťálek - výstava kresleného humoru - listopad 1994 až duben 1995.
 
7. O.Dvořák, K.Benetka, J.Dodal - kreslený humor květen a červen 1995.
 
8. Bedřich Čermák - výstava olejů - leden 1996.
 
9. Jaroslav Sýbek - výstava fotografií - únor a březen 1996.
 
10. Tomáš Marek - výstava kreseb a akvarelů - duben až červen 1996.
 
11. Dlouhodobá výstava fotografií, plakátů a prográmků z historie divadelního souboru - září 1996 až do 28. března 2000. Přerušena byla pouze na měsíc jjinou výstavou:
 
12. J.Krška "Kolumbus" - fotografie - březen 1998.
 
13. M.Martenek - výstava kresleného humoru na motivy básní E.Váni od 29.3.2000 do 22.11.2000.
 
14. Petr Hošťálek - výstava kresleného humoru na motivy básní E.Váni od 23.11.2000 do 22.11.2000. Výstava byla na měsíc přerušena jinou výstavou:
 
15. Richar Homola - fotografie z Irska - květen 2001.
 
16. M.Martenek, P.Hošťálek - společná výstava kresleného humoru na motivy básní E.Váni - od září 2001 do 10. března 2002.
 
17. M.Martenek - stálá výstava kreseb na motivy starých mistrů v rámci výpravy pro hru J.Suchého Zuzana v lázni - od 14.3.2002 dodnes s malým přerušením výstavou:
 
18. Pavel Kavka a Marie Bílá - fotografie z Egypta, Thajska a Indonésie od 9.11. do 31.12.2004.